تبلیغات
دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

وبلاگ روستای عربی*قدیمی* - عکسهای قدیمی تعزیه

تعزیه خوانی در روستای عربی به زمان قبل از انقلاب بر می گردد که این سنت تا 

کنون در این روستا پا برجا ست  تعزیه زیر با کارگردانی خدابخش صفری در حدود

30 سال پیش برگزار شده است

مرحوم حسین امیری
خدابخش صفری